Νο64

Καρέκλα από ξύλο δρυός,ντυτή με μεγάλη ποικιλία υφασμάτων ή δέρματος

Συνοικία Γουλιμίδες - Νέα Είσοδος Καλαμάτας, Τ.Κ. 24100 | Τ 27210 82832 | F 27210 26420