Κλασσικό 2

Δωμάτιο από ξύλο σε ποικιλία χρωμάτων
Συνοικία Γουλιμίδες - Νέα Είσοδος Καλαμάτας, Τ.Κ. 24100 | Τ 27210 82832 | F 27210 26420