Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Νίκος Μαυρέας
Διεύθυνση: Συνοικία Γουλιμίδες - Νέα Είσοδος Καλαμάτας
Τ.Κ. 24100
Τηλέφωνο: 27210 82832
FAX: 27210 26420
Email: info@mavreas.com

Συνοικία Γουλιμίδες - Νέα Είσοδος Καλαμάτας, Τ.Κ. 24100 | Τ 27210 82832 | F 27210 26420